Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0839

Jedinstvena oznaka izvora:

0839

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja

Sažetak izvora:

Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene Sveta Nedelja
je provedbeni plan koji detaljno razrađuje uvjete gradnje i uređenje zahvata u prostoru.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, shp

Adresa izvora:

https://gis.grad-svetanedelja.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ01_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://grad-svetanedelja.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0247 - Grad Sveta Nedelja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Sveta Nedelja

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-10-2020

Upareni izvor:

0204 WMS - prostorni planovi - Zagrebačka županija

1276 Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ff59f468-fe19-45ea-b45e-7d282b33fd21

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a