Grad Sveta Nedelja
Prijava
Korisnik: Public

Grad Sveta Nedelja

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0247

Jedinstvena oznaka subjekta:

0247

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Sveta Nedelja

OIB subjekta NIPP-a:

24436052952

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Ante Starčevića 5
10 431 Sveta Nedelja
+385 01 3335 444
+385 01 3373 564
pitanja@grad-svetanedelja.hr
Renata Rožek
renata@grad-svetanedelja.hr
098 208 729

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Sveta Nedelja je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Grad Sveta Nedelja je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0837 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja
0838 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Sveta Nedelja
0839 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja
0840 - Javna rasvjeta Grada Sveta Nedelja
0841 - Hortikultura Grada Sveta Nedelja
0842 - Nerazvrstane ceste Grada Sveta Nedelja
0843 - Komunalna oprema Grada Sveta Nedelja
0844 - Parkirališta Grada Sveta Nedelja
0845 - Pješačke i biciklističke staze Grada Sveta Nedelja
0846 - Poljoprivredna zemljišta Grada Sveta Nedelja
1274 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS
1275 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS
1276 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Sveta Nedelja - WMS
1277 - Javna rasvjeta Grada Sveta Nedelja - WMS
1278 - Hortikultura Grada Sveta Nedelja - WMS
1279 - Nerazvrstane ceste Grada Sveta Nedelja - WMS
1280 - Komunalna oprema Grada Sveta Nedelja - WMS
1281 - Parkirališta Grada Sveta Nedelja - WMS
1282 - Pješačke i biciklističke staze Grada Sveta Nedelja - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-10-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a