Parkirališta Grada Sveta Nedelja - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Parkirališta Grada Sveta Nedelja - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1281

Jedinstvena oznaka izvora:

1281

Naziv izvora prostornih podataka:

Parkirališta Grada Sveta Nedelja - WMS

Sažetak izvora:

Evidencija javnih parkirališta na administrativnom području Grada Sveta Nedelja.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://grad-svetanedelja.pipgis.hr/xyz-services/park/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0247 - Grad Sveta Nedelja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Grad Sveta Nedelja

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Pristup je dozvoljen registriranim korisnicima.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-03-2022

Upareni izvor:

0844 Parkirališta Grada Sveta Nedelja

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d93aac3d-2a5c-443d-bedd-d3216d844a17

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a