Građevinska područja - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Građevinska područja - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0248

Jedinstvena oznaka izvora:

0248

Naziv izvora prostornih podataka:

Građevinska područja - WFS

Sažetak izvora:

Podaci o građevinskim područjima izvan naselja nastali obradom prostornih planova županija te prostornih planova uređenja gradova i općina u zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Podaci predstavljaju interpretaciju prostornih planova i moguća su odstupanja od stanja u važećim prostornim planovima te se ne smiju koristiti u svrhu izdavanja akata za provedbu zahvata u prostoru i drugih javnih isprava. U sve službene svrhe potrebno je koristiti izvornike važećih prostornih planova. Obradom su obuhvaćeni prostorni planovi na snazi u rujnu 2016.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://gis4.mgipu.hr/srv1/GradjPodrucje_MGIPU_Public/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Potreban zahtjev mailom, bez ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-12-2017

Upareni izvor:

0246 Građevinska područja

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/95f33449-c9ee-4714-a373-19a6f91d3af0

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a