Plan približnih vrijednosti
Prijava
Korisnik: Public

Plan približnih vrijednosti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1194

Jedinstvena oznaka izvora:

1194

Naziv izvora prostornih podataka:

Plan približnih vrijednosti

Sažetak izvora:

Plan približnih vrijednosti (PPV) je prostorni sloj koji sadrži kartografski prikaz cjenovnih blokova povezan s pripadajućim atributima. Približne vrijednosti zemljišta utvrđuju se kao općenite, prosječne vrijednosti zemljišta na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena, primarno ovisno o obilježjima uzor-čestice koja se navode u PPV (način korištenja i uređenje površina, kategorija, lokacija te druga obilježja nekretnina). Nakon izrade cjelovitog PPV, približne vrijednosti zemljišta evidentiraju se i objavljuju u elektroničkom obliku jednom godišnje.
U početnom stanju PPV podaci o približnim vrijednostima zemljišta (obilježja uzor-čestice) u pojedinom cjenovnom bloku prikazuju se na sljedeći način:
namjena prema prostornom planu / koeficijent iskoristivosti / kategorija zemljišta / približna vrijednost zemljišta (u EUR/m2).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://ispu.mgipu.hr/

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 3 Tlo

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-11-2021

Upareni izvor:


Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3d877f71-8ca3-4da8-84e6-08df67f9f388

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a