WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0195

Jedinstvena oznaka izvora:

0195

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Osječko-baranjske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Osječko-baranjska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0885 Prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

0509 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac

0605 Prostorni plan uređenja općine - Općina Antunovac

0519 Prostorni plan uređenja općine - Općina Darda

0866 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Darda

0867 Detaljni plan uređenja općine - Općina Darda

0537 Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo

0543 Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut

0560 Prostorni plan uređenja općine - Općina Semeljci

0690 Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće

0691 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Belišće

0692 Detaljni plan uređenja grada - Grad Belišće

0614 Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo

0638 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vladislavci

0629 Prostorni plan uređenja općine - Općina Magadenovac

0657 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kneževi Vinogradi

0679 Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijevci

0681 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka

0727 Prostorni plan uređenja općine - Općina Koška

0729 Prostorni plan uređenja općine - Općina Strizivojna

0730 Prostorni plan uređenja grada - Grad Đakovo

0731 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Đakovo

0903 Prostorni plan uređenja općine - Općina Levanjska Varoš

0773 Prostorni plan uređenja grada - Grad Valpovo

0774 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo

0774 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo

0775 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo

0912 Prostorni plan uređenja Općine Bilje

0913 Urbanistički plan uređenja naselja Bilje

0939 Prostorni plan uređenja općine - Općina Čepin

0940 Prostorni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir

0941 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Beli Manastir

0942 Detaljni plan uređenja grada - Grad Beli Manastir

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5397ee39-2f66-4452-aad4-44c7d1711f61

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a