Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0690

Jedinstvena oznaka izvora:

0690

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja grada Belišća je dokument kojim se planira uređenje prostora samoga grada. PPUG Belišća sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje Plana) i grafički dio te je usklađen sa Prostornim planom Osječko-baranjske županije.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://www.belisce.hr/prostorni-i-urbanisticki-planovi/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0108 - Grad Belišće

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Belišće

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-08-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e2504d50-e1af-41b2-99ed-957630d21af0

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a