Grad Belišće
Prijava
Korisnik: Public

Grad Belišće

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0108

Jedinstvena oznaka subjekta:

0108

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Belišće

OIB subjekta NIPP-a:

70663673307

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće
031/400-600
grad@belisce.hr
www.belisce.hr

Vedran Berečić
vedran.berecic@belisce.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Belišće je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Grad Belišće je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0690 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Belišće
0691 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Belišće
0692 - Detaljni plan uređenja grada - Grad Belišće
0801 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Belišća
0802 - Javna parkirališa Grada Belišća
0803 - Pješačke i biciklističke staze Grada Belišća
0804 - Javne zelene površine Grada Belišća
0805 - Javna rasvjeta Grada Belišća
0806 - Građevine i uređaji javne namjene Grada Belišća
0807 - Groblja Grada Belišća

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

31-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a