Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0681

Jedinstvena oznaka izvora:

0681

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Vuka

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Vuka je temeljni dokument prostornog planiranja koji ima za cilj organizirati racionalno i optimalno korištenje prostora. Obuhvaća uređenje naselja, gospodarskih i društvenih djelatnosti, mrežu infrastrukturnih sustava – prometa, energetike, vodnog gospodarstvo, zatim zaštitu okoliša, prirodnih i kulturnih vrijednosti, u uvjetima prirodnih i drugih prostornih ograničenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.opcina-vuka.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0193 - Općina Vuka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Vuka

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-08-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ee6c5471-861a-4718-8200-257ba764681b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a