Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0537

Jedinstvena oznaka izvora:

0537

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja općine Ernestinovo pokriva administrativno područje općine Ernestinovo. Dio je općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta i ostalih resursa. Čine ga dokumenti i akti kojima se omogućava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenje i provođenje dokumenata prostornog uređenja te uređenja građevinskog zemljišta. Podaci su prikupljeni temeljem članka 90., 91. i 92. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23.). Prikupljani su u razdoblju od 2007. godine kada je izrađen Osnovni prostorni plan d0 2021. godine kada je izrađena III. Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Ernestinovo. Podatke prikuplja, istima upravlja te ih objavljuje nadležno javno pravno tijelo, odnosno Jedinstveni upravni odjel općine Ernestinovo. Važeći prostorni planovi objavljeni su na službenom portalu općine Ernestinovo. Planovima su obuhvaćene slijedeće teme: korištenje i namjena površina, prometni sustav, energetski sustav, vodno- gospodarski sustav te uvjeti i korištenja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://ernestinovo.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0082 - Općina Ernestinovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Ernestinovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-07-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/cdd3bd5c-98da-4398-a3d6-4643b214012d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a