Općina Ernestinovo
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ernestinovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0082

Jedinstvena oznaka subjekta:

0082

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ernestinovo

OIB subjekta NIPP-a:

70167232630

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 64
31215 Ernestinovo
031/ 270-226
031/270-214
www.ernestinovo.hr

Ivana Švast Mikolčević
procelnica@ernestinovo.hr
031/270-215

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ernestinovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Ernestinovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0537 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ernestinovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a