Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0614

Jedinstvena oznaka izvora:

0614

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Viljevo je plan kojim se ostvaruje politika urbanizacije i prostornog uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države, županije i općine te buduće korištenje zemljišta. Sastoji se od dva dijela: Tekstualnog dijela koji obuhvaća odredbe za provedbu plana i Grafičkog dijela koji obuhvaća: 0. Preglednu kartu izmjena i dopuna, 1. Korištenje i namjena površina, 2. Infrastrukturni sustav, 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 4. Građevinska područja te priloga plana sa obrazloženjem.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

www.viljevo.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0137 - Općina Viljevo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Viljevo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

06-08-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a4089ef3-1c8c-4c81-bf02-fb69d8c43f62

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a