Općina Viljevo
Prijava
Korisnik: Public

Općina Viljevo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0137

Jedinstvena oznaka subjekta:

0137

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Viljevo

OIB subjekta NIPP-a:

95325327573

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Braće Radića 87
31 531 Viljevo
031/644-014
031/644-400

Antonija Horvat
opcina-viljevo@os.t-com.hr
031/644-014

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (Narodne novine broj: 56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 115/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Viljevo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Viljevo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0614 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Viljevo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

06-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a