Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0775

Jedinstvena oznaka izvora:

0775

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo

Sažetak izvora:

Detaljan plan uređenja (DPU) je provedbeni plan koji detaljno razrađuje uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donosi se u skladu sa Prostornim planom grada/općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Valpovo ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
1. Detaljni plan uređenja poslovne zone u Valpovu
2. Detaljni plan uređenja Zone malog gospodarstva II u Valpovu.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

http://valpovo.hr/detaljni-planovi-uredenja/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0238 - Grad Valpovo

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Valpovo

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-09-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7a440e7e-b389-4512-aabe-387e00304490

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a