Grad Valpovo
Prijava
Korisnik: Public

Grad Valpovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0238

Jedinstvena oznaka subjekta:

0238

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Valpovo

OIB subjekta NIPP-a:

84382730327

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Matije Gupca 32
31 550 Valpovo
mail@valpovo.hr
031 656 200
www.valpovo.hr

Marko Vuksanić
marko.vuksanic@valpovo.hr
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djealtnosti
031 656 206

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Valpovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Grad Valpovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0773 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Valpovo
0774 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo
0775 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Valpovo
0776 - Nerazvrstane ceste Grada Valpovo
0777 - Parkirališta Grada Valpovo
0778 - Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila Grada Valpovo
0779 - Javne zelene površine Grada Valpova
1234 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Valpovo - WMS
1235 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Valpovo - WMS
1236 - Nerazvrstane ceste Grada Valpovo - WMS
1237 - Parkirališta Grada Valpovo - WMS
1238 - Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila Grada Valpovo - WMS
1239 - Javne zelene površine Grada Valpova - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

22-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a