Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0509

Jedinstvena oznaka izvora:

0509

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac

Sažetak izvora:

Sustav prostorno planske dokumentacije na području općine Bizovac, sadrži prostorni plan uređenja.
Prostorni plan uređenja općine Bizovac te njegove izmjene i dopune su u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i propisima donesenim temeljem Zakona

Skup kartografskih prikaza prostorno planske dokumentacije , obuhvaća prostorni plan općine Bizovac i sve izmjene i dopune navedenog plana (PPUO Bizovac 3/05, PPUO Bizovac 1 ID 3/10, PPUO Bizovac 2 ID 4/11,PPUO Bizovac 3 ID 4/13,PPUO Bizovac 4 ID 2/16, PPUO Bizovac pročišćeni plan 3/16, PPUO Bizovac 5 Id 5/20, PPUO Bizovac Pročišćeni tekst 5/20,PPUO Bizovac 6 ID 6/22,PPUO Bizovac Pročišćeni tekst i ispravak 7/22).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

sql, dxf, dwg

Adresa izvora:

http://gis.prostorobz.hr/mapguide26/fusion/templates/mapguide/obz/index.html?ApplicationDefinition=Library://SSUZ_OBZ/Map/Opcine/Bizovac/Bizovac.ApplicationDefinition&locale=hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0048 - Općina Bizovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bizovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-07-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/56e0f4c5-bbb3-430c-9c06-d60ce21993b9

Napomena:

Podaci se ažuriraju u skladu s izradom novih planova i njihovih izmjena i dopuna. Podaci su informativne prirode jer prema zakonu u RH za prostorno plansku dokumentaciju vrijedi samo analogna odnsono papirnata dokumentacija.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a