Općina Bizovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Bizovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0048

Jedinstvena oznaka subjekta:

0048

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Bizovac

OIB subjekta NIPP-a:

31800017596

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kralja Tomislava 89
31222 Bizovac
031/ 675-301
031/ 675-674
www.opcina-bizovac.hr

Željko Franjić
zeljko.franjic@os.t-com.hr
091/ 502 4191

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Službeni glasnik Općine Bizovac (br: 3/05, 3/10, 4/11, 4/13, 3/16)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Bizovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Bizovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0509 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Bizovac
0510 - Nerazvrstane ceste Općine Bizovac
0511 - Javna rasvjeta Općine Bizovac
0512 - Poljoprivredno zemljište Općine Bizovac
0513 - Registar nekretnina Općine Bizovac
0528 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Bizovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 6 Katastarske čestice
I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

13-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a