WMS - prostorni planovi - Istarska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Istarska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0189

Jedinstvena oznaka izvora:

0189

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Istarske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Istarske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Istarska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0879 Prostorni planovi - Istarska županija

0875 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

0570 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan

0571 Urbanistički planovi uređenja (UPU) općine - Općina Kršan

0572 Detaljni planovi uređenja (DPU) općine - Općina Kršan

0573 Registar nerazvrstanih cesta općine - Općina Kršan

0584 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan

0585 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan

0626 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lupoglav

0632 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lanišće

0724 Prostorni plan uređenja općine - Općina Barban

0725 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Barban

0697 Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno

0872 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Dvor

0856 Prostorni plan uređenja općine - Općina Grožnjan-Grisignana

0909 Prostorni plan uređenja općine - Općina Tinjan

0936 Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega

0937 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

1056 Prostorni plan uređenja općine - Općina Oprtalj

1057 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Oprtalj

1060 Prostorni plan uređenja općine - Općina Motovun-Montona

1061 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Motovun-Montona

1251 Urbanistički planovi uređenja Grada Buje-Buie

1326 Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova

1327 Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova

1328 Urbanistički planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/44b10bd3-555d-4092-a790-863aed2f7114

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a