Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1327

Jedinstvena oznaka izvora:

1327

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Novigrad - Cittanova ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Fakinija-Cesta Contessa
- DPU područja Šaini
- DPU područja Sv. Anton
- DPU područja Vidal
- DPU sportska zona Marketi
- DPU Belveder-Dajla
- DPU radne zone Sv. Vidal u Novigradu
- DPU dijela povijesne jezgre Novigrada - Lapidarij.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf; shp

Adresa izvora:

https://novigrad.hr/hr/administracija/dokumenti/category/planska_dokumentacija ; Javni portal Grada Novigrada - Cittanova: https://gis.novigrad.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0070 - Grad Novigrad-Cittanova

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novigrad

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-06-2022

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a