Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0875

Jedinstvena oznaka izvora:

0875

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja općine Brtonigla-Verteneglio je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Općine Brtonigla-Verteneglio. Sastoji se od idućih slojeva: 0.1 Kartogram naselja, 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Energetski sustav, 2.4. Vodnogospodarski sustav, 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, 3.2. Posebne mjere, 4. Granice građevinskih područja. Slojevima su pridruženi atributi koji prikazuju opis i oznaku slojeva. Podaci su prikupljani od siječnja 2017.g. Općinsko vijeće općine Brtonigla-Verteneglio prikuplja, upravlja i objavljuje podatke prostornog plana. Plan je donešen putem analize i ocjene stanja, provedbe i trendova prostornog razvoja.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://brtonigla-verteneglio.hr/hr/prostorni-plan, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities; https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-10-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

1378 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio -WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/17c00a4b-8890-481e-982b-97a8897c88df

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a