Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=884

Jedinstvena oznaka izvora:

0875

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

Sažetak izvora:

Prostorni plan Općine Brtonigla-Verteneglio je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta. Općina Brtonigla-Verteneglio je administrativno teritorijalana jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://brtonigla-verteneglio.hr/hr/prostorni-plan, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-10-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena: