Općina Brtonigla-Verteneglio
Prijava
Korisnik: Public

Općina Brtonigla-Verteneglio


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=85

Jedinstvena oznaka subjekta:

0080

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Brtonigla-Verteneglio

OIB subjekta NIPP-a:

81025770849

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg. Sv. Zenona 1
52474 Brtonigla
052 774 174
052 774 176
info@brtonigla-verteneglio.hr

Marica Garić
marica.garic@brtonigla-verteneglio.hr
052 / 774–174

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18 i 50/20)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Brtonigla-Verteneglio je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Brtonigla-Verteneglio je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0875 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena: