Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1380

Jedinstvena oznaka izvora:

1380

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) javne rasvjete Općine Brtonigla-Verteneglio poslužuje podatke o pozicijama i tehničkim karakteristikama rasvjetnih mjesta kao i pozicije ormarića javne rasvjete iz skupa Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Verteneglio.
Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20). Temeljem navedenog, posluženi podaci prikazuju geometriju točaka s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za pregled geoprostornih karti o sustavu javne rasvjete putem web preglednika, s ciljem da pristup informacijama bude brz i jednostavan, te da podrži planiranje, analizu i odlučivanje vezano uz komunalnu infrastrukturu. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla-Veteneglio.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/jr/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

1372 Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/bf0c796d-ea4b-4f1f-a366-12828327e396

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a