Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1372

Jedinstvena oznaka izvora:

1372

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio

Sažetak izvora:

Popis i grafički pregled javne rasvjete koje održava Općina Brtonigla-Vertenglio na svom administrativnom području u sklopu važećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu. Evidencija javne rasvjete Općine Brtonigla – Verteneglio. Vrsta usluge: Evidencija komunalne infrastrukture, GIS
Naručitelj: Općina Brtonigla - Verteneglio, Lokacija: AG Općine Brtonigla - Verteneglio, Godina: 2020.
Provedena je evidencija javne rasvjete za Općinu Brtonigla – Verteneglio. Ukupno je evidentirano više od 700 stupova javne rasvjete, koji su položajno i atributno implementirani u geoinformacijski sustav Općine. Evidencija je izvršena skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te su prikupljeni podaci o pozicijama i tehničkim karakteristikama rasvjetnog mjesta kao i pozicije ormarića javne rasvjete.
Podaci su prikazani točkastom ili poligonskom geometrijom, a prikupljani su terenskim obilaskom.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.brtonigla-verteneglio.hr/hr/; https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/jr/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-12-2022

Upareni izvor:

1380 Registar komunalne infrastrukture - javna rasvjeta Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0fa64d73-c5d7-4885-8b0e-ff9a3b3ffc32

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a