Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio -WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio -WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1378

Jedinstvena oznaka izvora:

1378

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio -WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) prostornog plana uređenja Općine Brtonigla-Verteneglio poslužuje podatke iz skupa Prostorni plan uređenja općine – Općina Brtonigla-Verteneglio: Kartogram naselja, 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet, 2.2. Pošta i telekomunikacije, 2.3. Energetski sustav, 2.4. Vodnogospodarski sustav, 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, 3.2. Posebne mjere, 4. Granice građevinskih područja. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23). Sukladno navedenom, posluženi podaci prikazuju kombinaciju geometrije poligona, linija i točaka s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za jednostavan i brz pregled prostornih planova, s ciljem da takav pristup informacijama omogući bolje planiranje i upravljanje urbanim razvojem. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Upravni odjel Općine Brtonigla-Verteneglio.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/pp/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

0875 Prostorni plan uređenja općine - Općina Brtonigla-Verteneglio

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/88ea7a64-1ded-46b3-a336-d4172ccc47e1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a