Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1371

Jedinstvena oznaka izvora:

1371

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio

Sažetak izvora:

Registrom komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste evidentirano je 64,893 km nerazvrstanih cesta za potrebe uređenja pravnog statusa, načina korištenja, razvrstavanja, upravljanja, zaštite, financiranja i nadzora nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine Brtonigla-Verteneglio. Sloj se sastoji od linija kojima su prikazane nerazvrstane ceste i pridruženih im atributa koji sadrže naziv, opis i oznaku ceste.
Podaci se prikupljaju od 2014. godine kada je donešena Odluka o Registru komunalne infrastrukture Općine Brtonigla-Verteneglio. Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla-Veteneglio prikuplja, objavljuje i održava podatke o nerazvrstanim cestama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.brtonigla-verteneglio.hr/hr/; https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/nc/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

07-12-2022

Upareni izvor:

1379 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4a82e3f2-8457-44c4-a419-bfad68c4ce56

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a