Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1379

Jedinstvena oznaka izvora:

1379

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) nerazvrstanih cesta Općine Brtonigla-Vertenglio poslužuje sljedeće podatke iz skupa Nerazvrstane ceste – Općine Brtonigla-Vertenglio: nerazvrstane ceste sa pridruženim atributima koji opisuju oznaku, naziv i opis ceste. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20). Temeljem navedenog, posluženi podaci prikazuju geometriju linija s pripadajućom legendom. Usluga je namijenjena za pregled geoprostornih karti o mreži nerazvrstanih cesta putem web preglednika, s ciljem da pristup informacijama o prometnoj infrastrukturi bude jednostavan i transparentan, te da podrži planiranje i odlučivanje vezano uz promet i ceste. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja, održava i ažurira Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla-Veteneglio.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://brtonigla-verteneglio.pipgis.hr/xyz-services/nc/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0080 - Općina Brtonigla-Verteneglio

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Brtonigla-Verteneglio

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

27-12-2022

Upareni izvor:

1371 Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Općine Brtonigla-Vertenglio

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/dd055566-2255-43cb-a7a8-48c507aa0200

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a