Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1326

Jedinstvena oznaka izvora:

1326

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf; shp

Adresa izvora:

https://novigrad.hr/hr/administracija/dokumenti/category/prostorni_plan ; Javni portal Grada Novigrada - Cittanova: https://gis.novigrad.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0070 - Grad Novigrad-Cittanova

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novigrad

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-06-2022

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a