Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0874

Jedinstvena oznaka izvora:

0874

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Buj-Buie je dio općega društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.buje.hr, web stranica Grada: https://buje.hr/wp-content/uploads/2013/06/26719_1_procisceni_tekst_PPUGB.pdf; interni webGIS Grada: https://buje.pipgis.hr/gis; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://buje.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0212 - Grad Buje - Città di Buie

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Buje-Buie

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

29-10-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

1271 Prostorni plan uređenja grada - Grad Buje-Buie - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6a666031-20d9-474c-87c8-f8365195eed6

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a