Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0936

Jedinstvena oznaka izvora:

0936

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općina - Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega

Sažetak izvora:

Plan Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega je dugoročni i koordinirajući planski dokument, koji utvrđuje uvjete uređenja područja obuhvata Plana, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://tar-vabriga.hr/dokument/138, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0261 - Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-12-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a