Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0697

Jedinstvena oznaka izvora:

0697

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Rovinj-Rovigno

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Rovinja-Rovigno (dalje u tekstu: Plan) je dugoročni i koordinirajući planski dokument, koji utvrđuje uvjete uređenja područja Grada Rovinja-Rovigno, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te zaštitu kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.rovinj-rovigno.hr/prostorno-uredenje-gradnja-i-okolis/dokumenti-prostornog-uredenja/planovi-na-snazi/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0202 - Grad Rovinj-Rovigno

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Rovinj-Rovigno

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

26-08-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a