Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0570

Jedinstvena oznaka izvora:

0570

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Kršan

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Kršan je dio općeg društvenog plana na temelju kojeg se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarstvom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https:// www.krsan.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0110 - Općina Kršan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Kršan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

31-07-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a