Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0584

Jedinstvena oznaka izvora:

0584

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Pićan je dugoročni i koordinirajući planski dokument, koji utvrđuje uvjete za uređenje područja Općine Pićan, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu kulturne baštine i osobito vrijednih dijelova prirode.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.pican.hr/o-picnu/prostorni-plan-opcine-pican/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ18_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0117 - Općina Pićan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Pićan

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-08-2020

Upareni izvor:

0189 WMS - prostorni planovi - Istarska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a