Općina Pićan
Prijava
Korisnik: Public

Općina Pićan

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0117

Jedinstvena oznaka subjekta:

0117

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Pićan

OIB subjekta NIPP-a:

30638625602

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Pićan 40
52332 Pićan
info@pican.hr
052 887 048
052 887 058
www.pican.hr

Ivana Tončić
ivana.toncic@pican.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službene novine Općine Pićan (br. 10/05, 2/09, 5/15, 6/15, 3/17, 5/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Pićan je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Pićan je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0584 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Pićan
0585 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Pićan
0586 - Evidencija komunalne infrastrukture Općina Pićan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a