WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0190

Jedinstvena oznaka izvora:

0190

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Karlovačke županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Karlovačka županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0880 Prostorni planovi - Karlovačka županija

0694 Prostorni plan uređenja grada - Grad Ozalj

0641 Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić

0654 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kamanje

0780 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lasinja

0854 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slunj

0855 Urbanistički plan uređenja grada - Grad Slunj

0659 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vojnić

1022 Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac

1023 Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac

1024 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac

1025 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ea672e73-7438-4123-a16a-e80f7ed8d0b8

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a