Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1024

Jedinstvena oznaka izvora:

1024

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Karlovac ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU ZVIJEZDA
- UPU Banija - Kupa I
- UPU Industrijska zona - Jug - Mala Švarca
- UPU Poduzetnička zona_Mrzlo_Polje_Karlovac
- UPU Gospodarsko - servisni predio Selce
- UPU Poslovna zona Mekušje - I etapa
- UPU Groblje Mala Švarca
- UPU Groblje Hrnetić

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/vazeci-prostorni-planovi/276; javni GIS Grada Karlovca: https://gis.karlovac.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-upu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-05-2021

Upareni izvor:

0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

1047 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7132b71c-c057-4066-9077-4d74da17a4cc

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a