Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1047

Jedinstvena oznaka izvora:

1047

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

Sažetak izvora:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) određuju način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti utvrđujući namjenu pojedinih gradskih područja, mrežu prometnica i komunalnu opremljenost te stvarajući osnovni model stambenih i gospodarskih objekata, zelenih površina te predjela za rekreaciju i odmor.
Grad Karlovac ima donesene sljedeće Urbanističke planove uređenja:
- UPU ZVIJEZDA
- UPU Banija - Kupa I
- UPU Industrijska zona - Jug - Mala Švarca
- UPU Poduzetnička zona_Mrzlo_Polje_Karlovac
- UPU Gospodarsko - servisni predio Selce
- UPU Poslovna zona Mekušje - I etapa
- UPU Groblje Mala Švarca
- UPU Groblje Hrnetić

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-upu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-06-2021

Upareni izvor:

1024 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b389da56-95f2-4083-8ec5-be04c1848bf1

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a