Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1023

Jedinstvena oznaka izvora:

1023

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Karlovca određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/vazeci-prostorni-planovi/generalni-urbanisticki-plan-grada-karlovca-gup/1817; javni GIS Grada Karlovca: https://gis.karlovac.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-05-2021

Upareni izvor:

0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

1046 Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b07c63be-c0eb-47cb-9ae1-b574323297be

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a