Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1046

Jedinstvena oznaka izvora:

1046

Naziv izvora prostornih podataka:

Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS

Sažetak izvora:

Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Karlovca određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-gup/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-06-2021

Upareni izvor:

1023 Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/3288597f-3563-4915-b73c-266c2419ce34

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a