Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1025

Jedinstvena oznaka izvora:

1025

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada/općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Karlovac ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Novi centar
- DPU Pivovara
- DPU Mahično - FV
- DPU groblja Jamadol
- DPU groblja Zadobarje
- DPU Luščić 1
- DPU Luščić 2

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, shp

Adresa izvora:

https://www.karlovac.hr/urbanizam-zastita-okolisa/prostorni-planovi-92/vazeci-prostorni-planovi/276; javni GIS Grada Karlovca: https://gis.karlovac.hr/gis, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

13-05-2021

Upareni izvor:

0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

1048 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/fd82db74-f4e4-4140-9055-b55e7c90fe59

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a