Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1048

Jedinstvena oznaka izvora:

1048

Naziv izvora prostornih podataka:

Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS

Sažetak izvora:

Detaljni planovi uređenja (DPU) su provedbeni planovi koji detaljno razrađuju uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donose se u skladu sa Prostornim planom grada/općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena.
Grad Karlovac ima donesene sljedeće Detaljne planove uređenja:
- DPU Novi centar
- DPU Pivovara
- DPU Mahično - FV
- DPU groblja Jamadol
- DPU groblja Zadobarje
- DPU Luščić 1
- DPU Luščić 2

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://karlovac.pipgis.hr/xyz-services/pp-dpu/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0273 - Grad Karlovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Karlovac

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-06-2021

Upareni izvor:

1025 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/e6c302a1-f4e3-44bb-8a1d-2872a3033b60

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a