Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0641

Jedinstvena oznaka izvora:

0641

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem donesen je 2007. godine i objavljen u Glasniku Općine Netretić br. 11/07. I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem donesene su 2012. i objavljene u Glasniku Općine Netretić br. 10/12. U razdoblju od donošenja Prostornog plana uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem, te I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić sa smanjenim sadržajem, pojavile su se potrebe za njegovom izmjenom, te je Općinsko vijeće Općine Netretić na 01. Redovnoj sjednici održanoj 30. lipnja 2017. donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić (Glasnik Općine Netretić br. 06/17). Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Netretić započela je izrada ovog Plana koji je usvojen na sjednici Općinsko vijeća 24. prosinca 2019. godine.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg

Adresa izvora:

https://www.netretic.hr, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ04_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0166 - Općina Netretić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Netretić

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0190 WMS - prostorni planovi - Karlovačka županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/0cb6ff5a-17d9-4500-aaa2-b32d7869dc26

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a