Općina Netretić
Prijava
Korisnik: Public

Općina Netretić

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0166

Jedinstvena oznaka subjekta:

0166

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Netretić

OIB subjekta NIPP-a:

80214224162

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Netretić 3a
47271 Netretić
opcina.netretic@ka.htnet.hr
047/804-425
047/804-313
www.netretic.hr

Tihana Stepić
tihana@netretic.hr
099 296 26 99

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Glasnik Općine Netretić (br: 11/07, 10/12 i 09/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Netretić je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovačkoj županiji. Općina Netretić je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0641 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Netretić

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a