WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0192

Jedinstvena oznaka izvora:

0192

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Krapinsko-zagorske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Krapinsko-zagorska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0882 Prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

0520 Prostorni plan uređenja općine - Općina Đurmanec

0817 Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice

0818 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Krapinske Toplice

0554 Prostorni plan uređenja općine - Općina Mače

0625 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Križ Začretje

0587 Prostorni plan uređenja općine - Općina Bedekovčina

0588 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Poznanovec - Općina Bedekovčina

0594 Prostorni plan uređenja grada - Grad Pregrada

0606 Prostorni plan uređenja grada - Grad Donja Stubica

0612 Prostorni plan uređenja općine - Općina Veliko Trgovišće

0675 Prostorni plan uređenja općine - Općina Desinić

0646 Prostorni plan uređenja općine - Općina Radoboj

0647 Prostorni plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica

0648 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica

0835 Prostorni plan uređenja grada - Grad Zlatar

0897 Prostorni plan uređenja grada - Grad Zabok

0898 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Zabok

0949 Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina

0950 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Krapina

0951 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Krapina

1152 Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bedekovčina - Općina Bedekovčina

1154 Urbanistički plan uređenja groblja u Poznanovcu - Općina Bedekovčina

1155 Urbanistički plan uređenja centra Bedekovčine - Općina Bedekovčina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/2aeea189-3e56-4c34-94cc-2f9113e1e1fb

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a