Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=654

Jedinstvena oznaka izvora:

0648

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja dijela naselja „sjevero-zapad“ i naselja „jugo-zapad“, naselja Zlatar Bistrica utvrđuje namjenu prostora, uličnu i komunalnu mrežu, te utvrđuje pokazatelje za izgradnju građevina i uređenje i zaštitu prostora u obuhvatu Plana.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

http://www.zlatar-bistrica.hr/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0170 - Općina Zlatar Bistrica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Zlatar Bistrica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

11-08-2020

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena: