Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0817

Jedinstvena oznaka izvora:

0817

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općina - Općina Krapinske Toplice

Sažetak izvora:

Prostornim planom uređenja Općine Krapinske Toplice utvrđuju se uvjeti za uređenje područja Općine Krapinske Toplice, određuje svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša, zaštita spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na području Općine Krapinske Toplice.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.krapinske-toplice.hr/dokumenti/prostorni-planovi/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0084 - Općina Krapinske Toplice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Krapinske Toplice

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-09-2020

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a