Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0949

Jedinstvena oznaka izvora:

0949

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Krapina

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Krapine utvrđuje uvjete za dugoročno uređenje područja Grada, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te posebno zaštitu kulturne baštine i vrijednih dijelova prirode i krajobraza.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.krapina.hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ02_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0264 - Grad Krapina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Krapina

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

15-01-2021

Upareni izvor:

0192 WMS - prostorni planovi - Krapinsko-zagorska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a