Geohazardi
Prijava
Korisnik: Public

Geohazardi

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1195

Jedinstvena oznaka izvora:

1195

Naziv izvora prostornih podataka:

Geohazardi

Sažetak izvora:

Prostorni slojevi u grupi Geohazardi izrađeni su u okviru "Studije o seizmički induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020.-2021. - preliminarna identifikacija rizika" koja predstavlja stručnu podlogu izrađenu temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske i fakulteta i komora, sklopljenog 26. travnja 2021. (KLASA: 023-01/21-01/87, URBROJ: 531-03-21-1). Studija je nastala kao rezultat projekta Geoloških, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja za potrebe definiranja djelotvornoga koncepta organizirane obnove na područjima pogođenim potresom. Izrađivači studije su Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG-RGNF) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (UNIRI-GF).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

https://ispu.mgipu.hr/; https://gis1.mgipu.hr/srv1/RGN_MGIPU_Public/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://gis2.mgipu.hr/srv1/RGN_MGIPU_Public/wf?service=WFS&request=GetCapabilities; https://gis3.mgipu.hr/srv1/RGN_MGIPU_Public/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://gis4.mgipu.hr/srv1/RGN_MGIPU_Public/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 3 Tlo

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-11-2021

Upareni izvor:

1196 Geohazardi - WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/52bea03a-356c-4d51-8bba-2c42382f5e9e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a