WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0755

Jedinstvena oznaka izvora:

0755

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni plan Primorsko-goranske županije

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornog plana Primorsko-goranske županije (prostorni plan županije). Karte dostupne putem WMS-a za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPZ/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko-goranska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-09-2020

Upareni izvor:

0896 Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

0540 Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška

0541 Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/eaccc9f9-3faa-4ed2-b161-eb72263e229e

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a