WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0187

Jedinstvena oznaka izvora:

0187

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Dubrovačko-neretvanske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ19_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Dubrovačko-neretvanska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0877 Prostorni planovi - Dubrovačko-neretvanska županija

0653 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lumbarda

0752 Prostorni plan uređenja općine - Općina Zažablje

0830 Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik

0831 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Dubrovnik

0832 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik

0833 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik

0615 Prostorni plan uređenja općine - Općina Kula Norinska

0578 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lastovo

0526 Prostorni plan uređenja općine - Općina Vela Luka

0527 Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone - Općina Vela Luka

0904 Prostorni plan uređenja grada - Grad Korčula

0906 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Korčula

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/38aa1710-cfec-4948-b502-2e3c129e873b

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a