WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0201

Jedinstvena oznaka izvora:

0201

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz odabranih rasterskih karata prostornih planova županijske i lokalne razine za područje Virovitičko-podravske županije (prostorni plan županije, prostorni planovi uređenja gradova i općina). Sve 4 adrese izvora sadrže iste slojeve. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ10_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Virovitičko-podravska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-03-2016

Upareni izvor:

0891 Prostorni planovi - Virovitičko-podravska županija

0820 Prostorni plan uređenja grada - Grad Virovitica

0821 Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Virovitica

0822 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Virovitica

0693 Prostorni plan uređenja općine - Općina Lukač

0714 Prostorni plan uređenja općine - Općina Gradina

0715 Registar komunalne infrastrukture Općine Gradina

0689 Prostorni plan uređenja općine - Općina Sopje

0705 Prostorni plan uređenja općine - Općina Nova Bukovica

0703 Prostorni plan uređenja grada - Grad Slatina

0718 Prostorni plan uređenja općine - Općina Čađavica

0930 Prostorni plan uređenja općine - Općina Mikleuš

1097 Prostorni plan uređenja općine - Općina Pitomača

1098 Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Pitomača

1112 Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Slatina

1113 Detaljni planovi uređenja grada - Grad Slatina

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/ae3e2495-0015-4172-9640-4760aeaa7c8c

Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzima poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a